miércoles, 20 de febrero de 2013

MELIDE E O SEU TOPÓNIMOMelide é atravesado por dúas rutas do Camiño de Santiago, o camiño
primitivoe o camiño francés.

 A densidade de poboación de Melide é de 78 habitantes por m2.  concello da
provincia da Coruña.

O concello de Melide está integrado por 26 parroquias. O casco urbano
atópase na parroquia de San Pedro de Melide.

 A casa do concello que hoxe ten Melide foi no seu día un pazo de gran
 beleza. Datado do século XVII, a súa céntrica situación, a praza que ten
 diante del e os elementos que integran a súa fachada convérteno na
actualidade nunha das casas consistoriais máis fermosas do país.

É moi probable que inicialmente fose unha villa(m)/terra(m)/fundu(m) Melliti
(vila/terra de Mellitus) co nome do terratenente ou posuidor en xenitivo. O paso fonético de Melliti a Melide explícase pola simplificación da xerminada –ll-sonorización da dental xorda en posición intervocalica -t-.

A primeira mención documental sobre Melide e a súa comarca aparece nun
 documento da igrexa luguesa, no chamado testamento de Odoario, bispo de
Lugo, do ano 747.


 Mar Riveiro Cabado  1º ESO C